Rabu, 10 April 2019

Pelajaran berharga dari Pdt. Stephen Tong

Pelajaran berharga dari Pdt. Stephen Tong bagi kita hamba-hamba Tuhan:
- mengejar kehendak Allah tiada henti
- menuntut diri tiada henti
- peperangan rohani tiada henti
- bayar harga/berkorban tiada henti
- menyangkal diri tiada henti
- memikul salib tiada henti
- belajar tiada henti
- hati luas tiada henti
- memberkati orang lain tiada henti
- berjuang tiada henti
- peras tenaga dan waktu tiada henti
- menginjili tiada henti
(Ini belum semua)
Doakanlah kami hamba-hamba Tuhan