Senin, 17 November 2014

Pokok Doa: Anak-Anak (2)

Kelima, berdoalah bagi anak-anak jalanan, anak-anak panti asuhan dan sejenisnya, kiranya Tuhan memimpin mereka kepada kebenaran. Biarlah seumur hidup mereka tidak jatuh ke dalam tangan setan.

Keenam, berdoalah bagi anak-anak yang nakal atau pun yang cerdas dan berpotensi agar orang tua sabar membimbing mereka menuju kepada kebenaran.

Ketujuh, berdoalah bagi orang-orang yang berniat jahat bagi anak-anak: pelaku perdagangan anak, pedofil, dll, agar mereka bertobat dan tidak terus menyiksa anak-anak.

Kedelapan, berdoalah kiranya Tuhan melindungi anak-anak di mana-mana. Mereka masih berpeluang menjadi orang yang dipakai Tuhan.