Selasa, 12 Februari 2013

Pokok Doa: Manusia Yang Perlu Injil (1)

Berdoalah bagi begitu banyak manusia yang memerlukan Injil agar mereka mendapat kesempatan mendengar Injil, Roh Kudus bekerja membuka hati mereka sehingga mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Berdoa bagi orang-orang yang memakai kuasa gelap, para dukun, paranormal.

Berdoa bagi orang-orang yang terjerat dalam dosa rokok, alkohol dan narkoba.

Berdoa bagi orang-orang yang terjerat dalam perjudian.

Berdoa bagi orang-orang yang terjerat dalam dosa seksual.

Berdoa bagi orang-orang yang mencopet-mencuri-merampok-menodong.

Berdoa bagi orang-orang yang suka akan kekerasan, para preman, dll.

Berdoa bagi orang-orang yang dipenjarakan.

Berdoa bagi para teroris.

Berdoa bagi para koruptor.

Berdoa bagi orang-orang yang menganiaya orang percaya.

Berdoa bagi para penipu/ pemalsu.

dan lain-lain.