Rabu, 03 Desember 2014

Ayat-Ayat: Pertolongan Tuhan

[Ayat-Ayat tentang pertolongan Tuhan dalam kitab Mazmur]

3:2  (3-3) banyak orang yang berkata tentang aku: "Baginya tidak ada pertolongan dari pada Allah." Sela

3:8  (3-9) Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu! Sela

27:9  Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka; Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku!

60:11  (60-13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.

63:7  (63-8) sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai.

69:13  (69-14) Tetapi aku, aku berdoa kepada-Mu, ya TUHAN, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah; demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia!

108:12  (108-13) Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.

115:9  Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

115:10  Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

115:11  Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, percayalah kepada TUHAN! --Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

121:1  Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku?

121:2  Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

124:8  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.