Senin, 20 Januari 2014

Kalimat Penting: Kegagalan Demi Kegagalan

"Kita melihat kegagalan demi kegagalan (from failure to failure) setiap hari di depan mata kita, tetapi kita sanggup menjalaninya dengan cara bersandar kepada Tuhan melalui iman kepada iman (from faith to faith)".