Rabu, 09 Juli 2014

Ayat-Ayat: Pemerintah Yang Baik Menurut Amsal (1)

[Versi Bahasa Indonesia Sehari-Hari]

14:28  Kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya; tanpa rakyat ia tidak dapat berkuasa.

14:35  Raja senang kepada pegawai yang cakap; tapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas.

16:15  Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera, seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau.

19:12  Murka raja seperti auman singa; kebaikan raja seperti embun yang membasahi tumbuh-tumbuhan.

20:8  Bila raja duduk di kursi pengadilan, ia dapat melihat semua yang jahat.

20:26  Raja yang bijaksana tahu siapa orang yang jahat; ia akan menghukum mereka tanpa ampun.