Sabtu, 03 Agustus 2013

Ayat-Ayat: Percaya dalam Kitab Mazmur (2)

[Perlu membaca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya pada pasal tersebut untuk memahami konteksnya]


55:24 Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam; orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepada-Mu.

56:4 Waktu aku takut, aku ini percaya kepada-Mu;

56:5 kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?

62:9 Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita. Sela

62:11 Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan; apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.

71:5  Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH.

78:32  Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib.

84:13 Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!

112:7  Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh kepercayaan kepada TUHAN.

116:10  Aku percaya, sekalipun aku berkata: "Aku ini sangat tertindas."

118:8  Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada manusia.

118:9  Lebih baik berlindung pada TUHAN dari pada percaya kepada para bangsawan.

146:3  Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.