Rabu, 26 Juni 2013

Katekismus Westminster: Pengangkatan Sebagai Anak

Pertanyaan 34: Apakah yang dimaksud dengan pengangkatan sebagai anak itu?

Jawaban: Pengangkatan sebagai anak itu merupakan tindakan Allah untuk memberi secara cuma-cuma(1), yang melaluinya kita menerima bagian serta memiliki seluruh hak istimewa sebagai anak-anak Allah(2).

___________________________

Ayat-ayat:

(1) Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah! (1 Yoh. 3:1).

(2) Tetapi semua orang yang menerimaNya diberiNya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namaNya (Yoh. 1:12). Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimaNya bersama-sama dengan Kristus... supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia (Rm 8:17).