Minggu, 30 Juni 2013

Ayat-Ayat: Kelemahan Manusia dan Kuasa Allah

Bukankah telah Ku perintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi (Yos. 1:9).

Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Gideon: "Dengan ketiga ratus orang yang menghirup itu akan Ku selamatkan kamu: Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu; tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya" (Hak. 7:7).

Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama TUHAN semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu...Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu [Goliat] dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan (1 Sam. 17:45, 50).

Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan:aku ini masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau Ku utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN" (Yer. 1:7-8).