Senin, 18 Maret 2013

Menanggapi Perkara-Perkara

Ketika kita mendengar informasi, perkara-perkara, persoalan-persoalan marilah kita belajar:

Seperti Maria, yang menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya (Luk. 2:19). Mari kita belajar menggumulkan apa yang menjadi perasaan dan kehendak Tuhan.

Seperti Yefta, membawa segala perkara kepada Tuhan (Hak. 11:11). Marilah kita belajar mendoakan segala perkara yang kita dengar. Mari belajar bawa dalam doa.

Seperti Paulus, menanggung segala perkara di dalam kekuatan yang Tuhan berikan (Flp. 4:13).