Jumat, 08 Maret 2013

Thomas Watson: Hakekat Kasih Kepada Allah

Kasih merupakan suatu perluasan dari jiwa atau kobaran afeksi yang dengannya seorang Kristen menyembah Allah sebagai kebaikan yang tertinggi dan berdaulat. Kasih bagi jiwa bagaikan pendulum penggerak jam, ia menggerakkan jiwa ke arah Allah, seperti sayap yang dengannya kita terbang ke sorga. Melalui kasih kita bergantung erat kepada Allah, seperti jarum pada magnet.

(dari buku "Segala Sesuatu untuk Kebaikan Kita")