Jumat, 12 Oktober 2012

Doa Bapa Kami Versi Bahasa Indonesia Sehari-Hari


Bapa kami di surga:

Engkaulah Allah yang Esa.

Semoga Engkau disembah dan dihormati.

Engkaulah Raja kami.

Semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga.

Berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan.

Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.

Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si Jahat.

(Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin.)