Minggu, 14 Oktober 2012

John Owen: Mengapa Bergumul Dengan Dosa? (4)

Allah telah memberikan kepada kita Roh KudusNya dan natur baru sehingga kita memiliki sarana yang dapat kita pakai untuk melawan dosa dan keinginan jahat.

Natur berdosa bertekad bekerja menentang Roh Kudus dan natur baru yang Allah berikan kepada orang percaya. Begitu juga sebaliknya, yaitu, "keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging" (Gal. 5:17). Mengambil bagian dalam kodrat ilahi (2 Pet. 1:4-5) memampukan kita "luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia (atau luput dari kerusakan dunia yang disebabkan oleh hawa nafsu)".

Jika kita tidak menggunakan kuasa Roh dan natur baru kita untuk mematikan dosa setiap hari, kita mengabaikan penawar yang sempurna yang Allah telah berikankepada kita untuk melawan musuh terbesar kita. Jika kita gagal memanfaatkan apa yang telah kita terima, maka Allah sepenuhnya adil ketiak Dia menolak memberi kita lebih.

Anugerah Allah, begitu pula berkat-berkatNya, diberikan kepada kita untuk dipakai, dikembangkan dan ditingkatkan (sebagaimana diajarkan dalam perumpamaan tentang talenta, Mat. 25:14-30). Jika ada orang Kristen yang gagal mematikan dosa setiap hari, maka dia berdosa terhadap kebaikan, kebajikan, hikmat dan anugerah dari Allah yang telah memberikan kepadanya sarana-sarana untuk melakukan itu.