Jumat, 17 Agustus 2012

Katekismus Westminster: Penciptaan Manusia

Pertanyaan 10: Bagaimanakah Allah menciptakan manusia?
Jawaban: Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupaNya*, dengan pengetahuan, kebenaran-keadilan (righteousness) serta kekudusan^, dan dengan otoritas yang melebihi segenap makhluk ciptaanNya~.

*Maka Allah menciptakan manusia itu, menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia; laki-laki dan perempuan, diciptakanNya mereka (Kej. 1:27).

^Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar KhalikNya (Kol. 3:10); Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya (Ef. 4:24).

~Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka: beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi (Kej. 1:28).