Senin, 10 September 2012

"Berkenan Kepada Allah" dalam Surat-Surat Paulus (2)

Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah (Rm 8:8).

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati (Rm 12:1)

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna (Rm 12:2).