Jumat, 14 September 2012

John Owen: Cara Allah Menguji UmatNya (1)

Allah menguji setiap orang percaya dengan cara yang sangat pribadi.

(a) Allah menguji umatNya dengan membeir mereka tugas yang melampaui kemampuan mereka. Rasul Paulus menyinggung tentang ujian semacam ini ketika dia menulis, "beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami" (2 Kor. 1:8). Inilah ujian yang Allah gunakan untuk mengajar Paulus supaya "jangan menaruh kepercayaan kepada diri [kita] sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati" (2 Kor. 1:9).

Orang percaya tidak boleh terkejut atau berkecil hati jika Allah memberi mereka tugas yang kelihatannya di luar kemampuan mereka. Dengan cara ini Allah menguji orang percaya untuk menunjukkan kepada mereka apakah iman mereka kepada kuasa Allah itu kuat atau lemah.

(bersambung)